Polityka Prywatności

Prywatność jest dla nas bardzo ważna.

 

Polityka Prywatności serwisu autorrooms.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz funkcjonowanie plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą oraz wykorzystywanych przez serwis autorrooms.pl

    I. Administrator danych

MAMASTUDIO Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Lwowska 17/11

00-660 Warsaw

NIP: 7010313715

REGON: 1454846690

KRS: 0000396281

 

    II. Definicje

 1. Administrator - oznacza MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 17/11, 00-660 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000396281, NIP: 7010313715, nr REGON 1454846690, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) mamastudio.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

    III. Dane osobowe

W przypadku wyrażenia chęci korzystania z naszego serwisu bądź zakupu oferowanych produktów na stronie serwisu Użytkownik zostanie poproszony o podanie nam danych niezbędnych w celu wykonania usługi. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w niżej wyodrębnionych celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

    IV. Cele przetwarzania:

 1. Świadczenie usług w postaci prowadzenia indywidualnego konta elektronicznego;
 2. Przesyłanie newslettera;
 3. Marketing bezpośredni w tym polegający na wyświetlaniu reklam;
 4. Realizacji zamówień;
 5. Dokonania rezerwacji pobytu

 

    V. Podstawa przetwarzania danych:

 1.     
 2. zgoda wyrażona podczas rejestracji w Sklepie – jeśli użytkownik zdecyduje się na jej wyrażenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. ciążący na Administratorze obowiązek prawny, związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika;
 5. umowa sprzedaży zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 6. prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

    VI. Sposób wskazywania danych

 1. Dowolny i swobodny

 

    VII. Skutki nie podania danych:

 1. brak możliwości dokonania rezerwacji pobytu
 2. brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 3. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 4. brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach w Sklepie.

 

    VIII. Cofnięcie zgody

 1. W każdym czasie bez konieczności uzasadnienia

 

    IX. Okres przetwarzania danych osobowych

MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będzie przetwarzać dane Użytkownika tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną

 1. przestanie ciążyć na MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Użytkownika;
 2. zrealizowanie zamówienia lub usługi;
 3. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

 

    X. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przetwarzając dane osobowe stosuje środki zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

    XI. Uprawnienia użytkownika

 1. dostęp do własnych danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia – prawo do bycia zapomnianym
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika:
  1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

hello@autorrooms.pl

Wobec uznania, ze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

    XII. Profilowanie

Serwis w ramach prowadzonej działalności może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika. Polega to na profilowaniu przy wykorzystaniu danych osobowych tj. na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych przez Użytkownika w sieci Internet w tym w ramach stron Serwisu w postaci wyświetlania reklam produktów.

 

    XIII. Cookies

Serwis jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki Cookies. Stosowane przez Serwis Cookies są bezpieczne dla Urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień logowanie wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Świadczenia usług reklamowych
  1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies również w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 

    XIV. Zewnętrzni odbiorcy danych

Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu realizacji swoich zadań.

Dane osobowe Administrator może przekazać:

 1. Podmiotom realizującym dostawę towarów;
 2. Dostawcom płatności;
 3. Podmiotom prowadzącym punkt odbioru paczek;
 4. Podmiotom zapewniającym system mailingowy;
 5. Podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;
 6. Portalom społecznościowym.

 

Wersja 1.0.